afblinks2015

 

 

 

 

 

Contact  - Lidmaatschap  -  Contributie - Sponsoring


CONTACT

Er zijn verschillende mogelijkheden om contact op te nemen:

. Ons bezoeken
  op een vrijdagavond
  in de Bilderdijkzaal van Vereniging Het Open Huis, Bilderdijkpark 12-A te Amsterdam
   
. Schrijven of mailen naar:
  Secretariaat Zóciëteit,
  Bilderdijkpark 12-A
  1052 SC  Amsterdam
  Telefoon voorzitter 020 - 6242408 
 

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


LIDMAATSCHAP

Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het volgende jaar. Wie in de loop van het verenigingsjaar lid wordt, betaalt een evenredig deel van de contributie over de nog resterende termijn. Contributiebetaling is nodig om de zaalhuur, optredens en versnaperingen te kunnen bekostigen. Wij ontvangen geen subsidie.

Alle leden ontvangen de informatie digitaal. Daarom is het noodzakelijk dat je toegang hebt tot een computer.

AANMELDING als lid kan door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  en vermeldt dan je roepnaam, achternaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en eventuele opmerkingen of interesses. 

Als je je liever per post aanmeldt kan dat ook: Klik hier voor het papieren aanmeldingsformulier 

CONTRIBUTIE Het lidmaatschap bedraagt € 60,- per persoon per verenigingsjaar.

De contributie verzoeken wij je over te boeken naar ING-rekening NL93 INGB 0001 9980 98, ten name van Zóciëteit, Amsterdam.

OPZEGGING Mocht je jouw lidmaatschap willen opzeggen, doe dat dan uiterlijk 30 dagen voor afloop verenigingsjaar schriftelijk bij het secretariaat. Wie na 1 augustus opzegt is ook voor het komende verenigingsjaar contributie verschuldigd. 


 SPONSORING, IETS VOOR JOU ?

Wellicht draag jij onze mooie Vereniging een warm hart toe. Overweeg dan eens een gift of legaat. De Zóciëteit ontvangt immers geen subsidie en een gift of legaat is zeer welkom om de Vereniging, ook in eventueel moeilijker tijden, draaiende te houden.

Door de gelden zijn wij bovendien in staat soms iets extra’s te organiseren.

De Zocieteit is een Sociaal Belang Bevorderende Instelling (SBBI). Hierdoor hoeft de Zocieteit geen belasting te betalen over giften en schenkingen. 

Gift 

Een gift kun je doen door middel van overboeking van een bedrag naar: IBAN NL93 INGB 0001 9980 98, t.n.v. Zocieteit te Amsterdam, onder vermelding van ‘gift’. Je kunt ook aangeven als je sponsor wilt zijn van een bepaald evenement. 

Legaat

Een legaat kan in een testament worden vastgelegd. Het testament is rechtsgeldig zodra het vastgesteld is per notariële akte. Een legaat is vrij van erfbelasting.

Vanzelfsprekend kan voor de bestemming van het legaat een speciaal doel worden aangegeven. Denk bijvoorbeeld aan PR, subsidiëring bepaalde evenementen of toevoeging aan de algemene reserve.

De Vereniging en haar leden zullen je buitengewoon dankbaar zijn!