Inloggegevens kwijtgeraakt? Stuur een mail naar zocieteit@msn.com

                          

 

 

        

                                Op de ledensite vind je ondermeer:

                         . Geschiedenis van de Zóciëteit.
                         . Statuten 
                         . Huish.Reglement/Gedragscode/Taakbeschrijvingen
                         . Verslag ALV  en Jaarcijfers
                         . Lijst met vrijwilligers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afblinks2015