yes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afblinks2015

 

 

 

 

 

 

Contact  - Lidmaatschap  -  Contributie - Sponsoring


CONTACT

Er zijn verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen:

. Ons bezoeken
  tijdens een van onze activiteiten genoemd in onze agenda.
   
   
. Schrijven of mailen naar:
  Secretariaat Zóciëteit,
  p/a Bilderdijkpark 12-A
  1052 SC  Amsterdam
  Telefoon secretaris 020-7757891
 

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


Kamer van Koophandel  

Wij staan ingeschreven in het verenigingenregister te Amsterdam onder nummer 40534.813.

 

LIDMAATSCHAP

Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het volgende jaar. Wie in de loop van het verenigingsjaar lid wordt, betaalt een evenredig deel van de contributie. Contributiebetaling is nodig om de zaalhuur, optredens en versnaperingen te kunnen bekostigen. Wij ontvangen geen subsidie. De contributies dekken de kosten maar net. De activiteitengroepen draaien allemaal op eigen kosten. Bestuurskosten zijn er nauwelijks. Onze kosten bestaan uit huur van het Open Huis (waar onze bijeenkomsten plaatsvinden met hapjes), sprekers, musici en Filmservice. Vanuit de centrale kas leveren wij ook een bijdrage aan bijvoorbeeld die leuke boottocht, kerstdiner, wijnproeverij en jaarfeest.

Graag bedanken wij meerdere leden, die heel weinig of eigenlijk niet meer de bijeenkomsten van de Zóciëteit bezoeken, maar toch uit solidariteit lid blijven.

AANSPRAKELIJKHEID  Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico.

NIEUWSBRIEF  Onze nieuwsbrief zenden wij uitsluitend per email. Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten is het noodzakelijk dat je toegang hebt tot een computer.

AANMELDING als lid kan door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en vermeldt dan je roepnaam, achternaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en eventuele opmerkingen of interesses. 

Als je je liever per post aanmeldt kan dat ook: Klik hier voor het papieren aanmeldingsformulier 

CONTRIBUTIE  Het lidmaatschap bedraagt € 60,- per persoon per verenigingsjaar. Wie in de loop van het verenigingsjaar lid wordt, betaalt een evenredig deel van de contributie.

De contributie verzoeken wij je over te boeken naar ING-rekening NL93 INGB 000 1998 098, ten name van Zóciëteit, Amsterdam.

OPZEGGING  Mocht je jouw lidmaatschap willen opzeggen, doe dat dan uiterlijk 30 dagen voor afloop verenigingsjaar schriftelijk bij het secretariaat. Wie na 1 augustus opzegt is ook voor het komende verenigingsjaar contributie verschuldigd. 


SPONSORING, IETS VOOR JOU ?

Wellicht draag jij onze mooie Vereniging een warm hart toe. Overweeg dan eens een gift of legaat. De Zóciëteit ontvangt immers geen subsidie en een gift of legaat is zeer welkom om de Vereniging, ook in eventueel moeilijker tijden, draaiende te houden. Door de gelden zijn wij bovendien in staat soms iets extra’s te organiseren. De Zocieteit is een Sociaal Belang Bevorderende Instelling (SBBI). Hierdoor hoeft de Zocieteit geen belasting te betalen over giften en schenkingen.

Giften zijn altijd welkom 

Wij moeten de kosten dekken uit contributies en giften. Als je onze club financieel wilt steunen dan is een bijdrage van harte welkom op NL93 INGB 000 1998 098 t.n.v. Zocieteit te Amsterdam, met vermelding ‘Gift’.  

Legaat

Een legaat kan in een testament worden vastgelegd. Het testament is rechtsgeldig zodra het vastgesteld is per notariële akte. Een legaat aan onze club is vrij van erfbelasting.

Vanzelfsprekend kan voor de bestemming van het legaat een speciaal doel worden aangegeven. Denk bijvoorbeeld aan PR, subsidiëring bepaalde evenementen of toevoeging aan de algemene reserve.

De Vereniging en haar leden zullen je buitengewoon dankbaar zijn!