afblinks2015

 

 

Kennismakers welkom

Ben je een homoman dan biedt de Zóciëteit je aantrekkelijke mogelijkheden om mee te doen aan diverse culturele en ontspannende activiteiten. De Zocieteit is een veelzijdige vereniging en de aangewezen club om vrienden voor de rest van je leven te maken.

Met onze activiteiten richten wij ons vooral op 50 plussers en op jongere mannen die zich bij deze leeftijdsgroep thuis voelen.

Kijk in onze AGENDA en kom vrijblijvend eens langs ! 

Wij organiseren ondermeer thema-avonden. Een thema kan bijvoorbeeld gekoppeld zijn aan een film, muziek of gastspreker. Onze programma's zijn bijna altijd gratis toegankelijk voor leden en voor mannen die een keer met onze vereniging willen kennismaken.

De avonden worden gehouden in verenigingsgebouw HOH (Het Open Huis) aan het Bilderdijkpark 12-A te Amsterdam en is bereikbaar met tramlijnen 3, 13 en 19 halte Bilderdijkstraat/De Clercqstraat.

Wij streven naar vergroting van ons ledental. Hoe meer leden er zijn, des te breder kunnen wij ons aanbod aan activiteiten maken. Hoe beter wij ons aanbod maken, des te meer leden kunnen wij werven.

Het prettige van onze meeste activiteiten is dat je met een relatief klein groepje iets gaat ondernemen en daardoor gemakkelijk met elkaar in gesprek komt. Zo kunnen we in een relaxte sfeer samen onszelf zijn. Bij de Zóciëteit kun je meebepalen wát er gebeurt en hóe iets gebeurt.

Regematig zijn wij op zoek naar vrijwilligers binnen ons bestuur en onze bar.

De Zóciëteit is een vereniging waar omgezien wordt naar elkaar. Dat motto blijft onveranderd de leidraad voor onze club.   


ziezo

Onze nieuwsbrief "ZieZó" ontvangen de leden per email.